Genomför omställningspaket Anders Anderson!

Jag noterar nu att gymnasieförbundet har lagt ett varsel motsvarande 25 tjänster, detta på grund av de minskade elevkullarna.

Det var för att möta detta som medlemskommunerna medgav gymnasieförbundet att bygga upp ett eget kapital på 25 miljoner kronor. I Barometern idag hävdar förbundets ordförande Anders Andersson att dessa pengar nu finns på respektive skola och inte ska användas för detta ändamål.

Jag måste erkänna att jag blev mycket förvånad över detta resonemang. I gymnasieförbundets årsredovisning finns formuleringar om motsatsen. Där står det att man byggt upp medel som ska användas för att möta sämre tider.

Anders Andersson menar också att gymnasieförbundet ska ha del av det extra statsbidrag som kommunerna fått för att möta minskade skatteintäkter. Det resonemanget, hade jag kunnat förstå OM kommunerna hade kompenserat de minskade skatteintäkterna med sänkt elevpeng. Så har inte skett. Däremot har gymnasieförbundet fått bära sin andel av besparingarna som skett, precis som all annan kommunal verksamhet.

Jag sitter inte i gymnasieförbundets styrelse nu. Däremot gjorde jag det under förra mandatperioden. Det var då Anders Andersson och jag gemensamt snickrade ihop en modell om att bygga överskott för sämre tider. Summan sattes till 25 miljoner kronor. Ägarkommunerna köpte detta och tyckte det var ett rimligt resonemang.

Det tror jag inte man hade gjort om man hade vetat att styrelseordförande Andersson år 2010, när elevminskningarna börjar märkas, låtsas som att de 25 miljonerna inte finns och istället vill springa ifrån sitt ansvar genom att skylla på sina ägare. 

Mitt förslag är därför både logiskt och högst rimligt: 

– Använd de 25 miljonerna till det ändamål som det är tänkt att användas till. Gör som Kalmar kommun och genomför ett rejält omställningspaket! För det är väl inte så att dessa medel har använts för att möta annat än just omställning på grund av minskat elevantal? 

———————————————————————————————————
Bilaga:

Svar på skrivelse från de fackliga organisationerna inom Kalmarsunds gymnasieförbund

 
Hej!
 
I er skrivelse begär ni att medlemskommunerna i Kalmarsunds gymnasieförbund ska skjuta till pengar för att möjliggöra ett omställningsprogram av det slag som finns i Kalmar kommun. Detta för att förbundet genom omställning ska kunna anpassa verksamheten till en situation med färre elever.
 
Ett sådant ekonomiskt tillskott från ägarkommunerna är inte aktuellt av två skäl:
 
– Dels så är Kalmar den enda kommunen av de fyra ägarna som har ett omställningspaket av det slag som ni efterlyser. I den dialog jag har haft med företrädare för de tre övriga kommunerna så har det inte kommit några signaler om att man har för avsikt att införa motsvarande omställningspaket.
 
– Dels så har medlemskommunerna redan medverkat till att möjliggöra lösningar av det slag som ni efterlyser. Detta genom att medge gymnasieförbundet att bygga upp ett eget kapital på 25 miljoner kronor. Dessa medel byggdes upp för att klara omställning i en situation där elevkullarna minskar. Denna summa motsvarar mer än 5 procent av förbundets totala nettokostnad. Kalmar kommun har hittills budgeterat omställning för 60 miljoner, vilket motsvarar drygt 2 procent av kommunens nettokostnad. Mot den bakgrunden torde gymnasieförbundets möjlighet att medverka till omställning vara synnerligen goda.  
 
 
 
Hälsar
 
Johan Persson 
Kommunstyrelsens ordförande