Stöttning av landsbygdsbutikerna

En av hörnstenarna i att hela Kalmar ska leva är att butikerna i våra tätorter finns kvar. Mot den bakgrunden var det ett härligt beslut som vi idag tog när det gäller hemsändningsbidragen.

Vi har nu avtal om hemsändningsbidrag med butikerna i Rockneby, Läckeby, Trekanten, Påryd, Vassmolösa och Halltorp. Under 2009 genomfördes totalt 3282 leveranser av livsmedel till boende, ofta äldre runtom eller i dessa tätorter. För det fick handlarna en ersättning på 90 kronor tidigare. Nu höjs det till 120 kronor.