Mindre ökning av antalet anställda

Vi har nu fått sammanställningen över personalöversikten för 2009. Det är en diger lista med tabeller och diagram.

Det som sticker ut för 2009 är den relativt blygsamma ökningen av antalet tillsvidare-anställda som ökade med 18 personer. Tidigare år har den ökningen legat runt 100 personer. Det är omställningspaketet och arbetet med budget i balans som nu också syns i antalet anställda.

Här är en fördelning av olika sorters arbeten med ökning eller minskning under 2009, totalt antal anställda inom parentes: 

Ledningsarbete -4 (200)
Handläggare /administration +1 (255)
Vård / omsorg +26 (2056)
Rehabilitering +7 (37)
Socialt / kurativt arbete +5 (178)
Skola /barnomsorg -12 (1392)
Kultur/turism/fritid 0 (110)
Teknik -2 (114)
Hantverkare 0 (141)
Räddningstjänst +1 (43)
Kök / måltid -5 (167)
Städ +2 (125)

Totalt: +18 (4817)

Antalet anställda motsvarar 7 procent av Kalmars befolkning, en minskning med 0.1 procent sedan 2008.
Totalt sett ökade antalet anställda med 0.3 procent medan antalet invånare ökade med 1.1 procent.