Glad men inte nöjd!

Idag kom SCBs statistik över befolkningsutvecklingen 2009. Kalmar kommun ökar med 695 personer. Det är den högsta befolkningsökningen sedan kommunsammanslagningen 1970, dvs på 39 år. 

Det finns ett antal faktorer som jag tror ligger bakom: 

* Bredare arbetsmarknad än tidigare år. Vi har inte alla ägg i några få korgar längre. Det bekräftas också av att vi har lägst arbetslöshet bland våra jämförelsekommuner. Vi har också högst nyföretagande bland jämförelsekommunerna. 

* Fler studenter i Kalmar. 

* Ökad bostadsproduktion, framförallt när det gäller villatomter. Här kommer det att märkas en rejäl ökning de kommande åren tack vare de satsningar på plan-sidan som nu genomförs. 

* Fokus på att hela kommunen ska leva. 

* Vi har under 2009 tagit emot något fler flyktingar än de 175 som är avtalade. Tidigare år har vi inte nått upp ens till avtalet. Det är å andra sidan beroende av att det finns fler bostäder. 

* En högre andel studenter stannar kvar i Kalmar efter avslutade studier på grund av en bättre arbetsmarknad. 

Jag sticker gärna ut hakan och prognostiserar själv en ännu högre befolkningsökning 2010. Detta mot bakgrund av just arbetsmarknadsläget, bostadsproduktionen och sist men inte minst Linnéuniversitetet. 

Vad som däremot bekymrar är Kalmar län. Flera kommuner tappar befolkning, det är helt tydligt att vi håller på att få en rejäl tudelning av Kalmar län med stora minus i mellersta och norra länet medan några få kommuner runt Kalmar ökar. Det är bekymmersamt. Visst ska Kalmar vara motor men det är tveksamt om den motorn har kapacitet att också dra norra länet. Avstånden är helt enkelt för stora. Här är det stor skillnad mot Kronoberg där Växjö ligger i mitten och pumpar. 

Kalmar län ökade sin befolkning med 0.1 procent, Kronoberg ökade med 0.5 procent, Blekinge med 0.2 procent, Halland med 1 procent och Skåne med 1.3 procent. Sker inget dramatiskt så kommer vi även fortsatt vara det enda länet som idag har en lägre befolkning än vad vi hade på 1890-talet. 

Jag redovisar här lite siffror, först Kalmar i förhållande till jämförelsekommunerna och sedan länen.

Befolkning, befolkningsökning och ökning i procent: 

Kristianstad 78 788, +811, 1 procent
Karlskrona 63 342, +538, 0.8 procent
Växjö 82 023, +949, 1.1 procent
Halmstad 91 087, +846, 0.9 procent
Kalmar 62 388, +695, 1.1 procent.

Kalmar län 233 639, +242, 0.1 procent
Kronobergs län 183 162, +938, 0.5 procent
Blekinge län 152 591, +332, 0.2 procent
Hallands län 296 825, +3235, 1.0 procent
Skåne län 1 231 062, +16 304, 1.3 procent.

När man ser dessa siffror kan man också fundera över attraktionskraften över att skapa en småländsk region. Visst, det är säkert enklare att göra just detta. Det går ju ungefär lika taskigt för alla. Men är det långsiktigt rätt? Borde vi inte istället försöka spänna bågen rejält och skapa något riktigt spännande i södra Sverige eller med Östergötland? Ska vi inte försöka knyta oss samman med de delar av landet som har hög tillväxt och utveckling?

Här är siffrorna för Kalmar län:

Västervik 36 290, -66, -0.2 procent
Borgholm 10 806, -49, -0.4 procent
Emmaboda 9 223, -108, -1.1 procent
Hultsfred 13 855, -191, -1.3 procent
Högsby 5 873, -57, -0.9 procent
Mönsterås 12 980, +24, +0.1 procent
Mörbylånga 13 834, +97, +0.7 procent
Nybro 19 576, +19, +0.09 procent
Oskarshamn 26 232, -77, -0.2 procent
Torsås 7044, -32, -0.04
Kalmar 62 388, +695, +1.1 procent