Samband mellan nyföretagande och arbetslöshet

Kalmar fortsätter att ligga lägst bland jämförelsekommunerna när det gäller arbetslösheten. Vi fortsätter också ligga under riksgenomsnittet vilket vi historiskt aldrig brukar göra.

Går man igenom den här statistiken så uppstår ett tydligt samband mellan högt nyföretagande och låg arbetslöshet, naturligtvis finns det undantag, som i all statistik, men här finns ändå ett intressant mönster.

I Kalmar har vi under de senaste åren arbetat stenhårt med ett fokus på de små och medelstora företagen och nyföretagande. Det har skett genom många företagsbesök, starta eget kurser, småföretagsmässor, stöd till science park och inkubatorn bara för att nämna något.

Det är långsiktiga åtgärder som tillsammans med dugliga entreprenörer har givit oss en bredare arbetsmarknad och därmed lägre arbetslöshet under lågkonjunkturen. 

Jag redovisar här den öppna arbetslösheten med andelen nystartade företag per tusen invånare inom parentes. 

Borgholm  3.3% (5.4)
Oskarshamn 3.5% (3.1) – Här höll inte min tes men så är det med statistik, undantag finns.
Mörbylånga 3.6% (4.2)
Emmaboda 4.1% (2.8) – Här stämde inte heller den generella tesen, förklaringen heter ITT Flygt.
Kalmar 4.2% (5.4)
Halmstad 4.3% (5.2)
Nybro 4.5% (3.8)
Vimmerby 4.5% (4.2)
Högsby 4.5% (3.5)
Växjö 4.8% (5.1)
Hultsfred 4.9% (2.8)
Västervik 4.9% (3.2)
Karlskrona 4.9% (3.9)
Kristianstad 5.2% (4.8)
Torsås 5.3% (1.8)
Mönsterås 5.3 (2.6)

Naturligtvis finns det variationer i denna statistik men jag tycker ändå att det syns ett samband. Har man väldigt lågt nyföretagande så är arbetslösheten högre.

Mest smärtsam torde detta vara för Mönsterås. Kommunen pekas ofta ut som länets främsta när det gäller företagsklimatet och mycket bra görs men frågan är om lågt nyföretagande och högst arbetslöshet är hållbart i längden.