Borgholm & Kalmar ok men dyster läsning för länet

Har precis tagit del av Nyföretagarbarometern som varje år släpps av Nyföretagarcentrum Jobs and Society. Här redovisas antalet nyregistrerade företag per 1000 invånare. Denna typ av ranking har gjort ett antal år och nu är alltså siffrorna för 2009 klara.

Tyvärr så är det ingen trevlig läsning för Kalmar län även om Borgholm och Kalmar klarar sig bra.

Huvuddelen av kommunerna i länet återfinns i den nedre halvan, år efter år.. Med andra ord så duger inte lågkonjunkturen som förklaring.

Vi måste generellt uppmuntra nyföretagande, detta genom enklare regelverk. Bättre ny starts utbildningar, mer uppmuntrande attityder och högre samverkan mellan till exempel inkubatorer och universitet/högskolor.

Totalt sett i landet nyregistrerades 54 619 företag under 2009 jämfört med 59 548 under 2008. En nedgång med 8.3 procent.

I topp återfinns ett antal Stockholmskommuner tillsammans med Åre.

Jag redovisar här länets kommuner samt Kalmars jämförelsekommuner.

Kommun     Plats 2009     Plats 2008     Förändring     Antal nyregistrerade företag 1000/invånare

Borgholm    24                 21                -3                 7.0% (-9.5%)
Kalmar       66                 70                 4                  5.4% (-7.2%)
Vimmerby  140               215                75                4.2% (10%)
Mörbylånga 140               99                -41                4.2% (-20.5%) 
Nybro        180               193                13                3.8% (-6.3%)
Högsby      207               259                52                3.5% (5%)
Västervik   236               202               -34                3.2% (-20.7%)
Oskarshamn 243            206                -47                3.1% (-22.1%)
Emmaboda 251              269                18                 2.8% (-13.3%)
Hultsfred    251              269                18                 2.8% (5.4%)
Mönsterås  272              283                11                  2.6% (-10.5%)
Torsås      288               230                -58                1.8% (-50%) 
 

Halmstad    69                 91                22                 5.2% (-4.3%)
Växjö         71                134               63                 5.1% (6.6%)
Karlskrona 168               126               -42                3.9% (-20.5%)
Kristianstad 90                118               28                 4.8% (-3.1%)