Kalmar & Växjö inrättar forskarstipendium

Vid Linnéuniversitetets invigning på fredag den 5 februari kommer Kalmar och Växjö kommuner att gemensamt överlämna en gåva till det nya universitetet. Kommunerna har instiftat ett forskningsstipendium för att stödja Linnéuniversitetets arbete inom ekologisk hållbar utveckling. Kalmar och Växjö kommuner avsätter varje år under en femårsperiod 250 000 kronor vardera till stipendiet.  

Stipendiet är avsett för doktorander som bedriver forskning inom ämnesområdet miljö, miljöteknik och biomedicin. Stipendiet är särskilt inriktat på att stödja idéer och uppslag som kan utvecklas till att ge ett väsentligt bidrag till minskad miljöpåverkan. Ansökningar med praktisk tillämpning inom regionen prioriteras. Endast studier där de långsiktiga konsekvenserna för människa och miljö beaktas kommer att beviljas.
 
– Vi vill genom det här stipendiet visa vårt stöd för den forskning som bedrivs på det nya Linnéuniversitetet men också visa hur viktigt universitetet är för regionens utveckling. Att stipendiet styrs mot forskning som praktiskt kan tillämpas i regionen är ett led i detta, förklarar de båda kommunernas KS-ordförande Johan Persson (S) och Bo Frank (M).

I den nyblivna universitetsstaden Kalmar ser man redan att Linnéuniversitetet kommer att betyda väldigt mycket för kommunen.
– Vi har redan märkt ett ökat intresse både bland studenter och i näringslivet. Nu handlar det om att ta vara på detta tillfälle och försöka se de möjligheter som Linnéuniversitet ger för hela regionen, menar Johan Persson.
 
Också i den nygamla universitetsstaden Växjö ser man positivt på Linnéuniversitetet och dess betydelse för regionen.
– Universitetet har hela tiden varit en motor i vår region som har sett till att hålla oss ungdomliga och i framkant. Med det nya universitetet växlas detta upp ytterligare och det intresse som finns bådar gott inför framtiden, säger Bo Frank.