Sälj Berga centrum!

Så kom då beskedet att KF bestämt sig för att lägga ned sin butik i Berga centrum. Det är djupt tragiskt för de anställda, för kunderna och för Berga Centrum. Danska Property Group som äger Berga centrum och flera andra centrum i Kalmar sköter inte sitt uppdrag som ägare. Det har vi fått påtalat vid ett flertal olika möten från både kommersiella hyresgäster och de som bor i bostäderna nära centrum. 

I mars 2009 skrev jag mitt andra brev till bolaget. 
—————————————————————————————————————-
Hej!

Tyvärr tvingas jag återigen skriva brev till er som ägare respektive förvaltare av Berga centrum i Kalmar.

Efter mitt senaste brev hade vi ett möte där ni lovade två saker. Dels att åtgärda det akuta behovet av underhåll i ett centrum som mer och mer förfaller och dels återkomma till kommunen med en färdig strategi för en uppstart av detaljplan med syfte att utveckla Berga och dess centrum. Inget av detta har skett vilket jag tycker är högst anmärkningsvärt.

Vi vill som kommun se Berga och dess centrum som en mycket viktig pusselbit i en i övrigt positiv utveckling av Kalmar. Inom centrumets närområde tas nu nya bostadsområden fram vilket borde ge Berga centrum väldigt goda möjligheter att utvecklas på ett positivt sätt.

Kommunen möter nu alltmer uppgivna hyresgäster både i centrumet och i bostäderna. Vi får höra historier om dörrar som är så dåliga att rutan trillar ut om dörren stängs. Till kommunen har det inkommit en lång lista från Era hyresgäster på underhållsåtgärder som är akuta. (bifogas)

Jag skulle inte vara förvånad om ni idag har hyresgäster som tycker att ni som fastighetsägare respektive förvaltare missköter ert uppdrag så till den milda grad att man överväger att deponera sina hyror hos Länsstyrelsen.

Jag kräver att ni står för de löften ni har lämnat i det möte vi hade på mitt kontor för några månader sedan. Det vill säga sköt era fastigheter och Berga centrum. Återkom snarast med en plan för hur ni som ägare av Berga centrum vill att det ska utvecklas.

Hälsningar

Johan Persson

Kommunstyrelsens ordförande   

———————————————————————————————————-

Något svar på brevet har de aldrig skickat däremot har det varit ett flertal möten som jag själv men framförallt Näringslivschefen Thomas Davidsson och planeringschefen Björn Strimfors haft med bolaget. Totalt handlar det om minst åtta! möten. Under denna period har bolaget företrätts av tre olika personer.
 
Vid varje tillfälle har påpekats:
 
– Sätt till en centrumutvecklare
– Sök samarbetspartners
– Ha kontinuerliga möten med hyresgästerna
– Investera i anläggningen
– Ha kontinuerliga möten i centrat.
– Träffa hyresgästerna i bostadshusen, som också upprepat behovet av investeringar/renoveringar.
 
Varje möte som alltid präglats av stor förståelse har känts bra. Thomas och Björn har rapporterat tillbaka till mig att nu lyssnade man nog. Nu händer det nog något. Tyvärr har det visat sig att det egentligen bara varit tomma ord. Mycket frustrerande.
 
Kommunen har själva också deltagit på träff som hyresgästerna samlat till.
 
Det som nu sker är tragiskt men inte speciellt förvånande då fastighetsägaren agerat direkt svagt i de brister som både hyresgäster, kunder och Kalmar kommun påvisat.

Jag är idag mycket tveksam till om de nuvarande ägarna är rätt aktörer att utveckla Berga och de andra centrumen man äger i Kalmar kommun. Kalmar kommun står startklara med ett färdigt planprogram sedan länge. Vi vill inget hellre än att sätta oss ned med en hungrig fastighetsägare och genomföra ett detaljplane-arbete som lyfter och utvecklar Berga!