Minnesord Ingvar Johansson

 Det är sorg på stadshuset i Kalmar. Vår stadssekreterare och medarbetare sedan över 40 år Ingvar Johansson har hastigt lämnat oss. Beskedet om hans snabba insjuknande och bortgång kom som en chock för kollegor och vänner. Ingvar Johansson kom till Kalmar kommun 1969 och har tjänstgjort som sekreterare i kommunstyrelsen och dess arbetsutskott under en stor del av perioden.  
 
Det var till Ingvar alla vände sig. Han såg till att handlingarna var korrekt beredda och hade formuleringar som var tydliga och korrekta. Ingen handling under alla dessa år passerade utan att Ingvar var inblandad. För Kalmar kommun var han ovärderlig. Han skulle till hösten börja trappa ned. En ny medarbetare skulle rekryteras och gå bredvid Ingvar under en period.  Det handlade inte om att finna en ersättare för Ingvar, den personen går inte att finna.   
 
Under hela sin gärning var han ämbetsmannen i ordets bästa bemärkelse. Lojal, kunnig och serviceinriktad. I skärningspunkten mellan politiker, politiska partier och kommunala tjänstemän är det inte alltid enkelt. Mitt i detta var Ingvar tryggheten, oavsett vem man var. Besked och service gavs. Behövde fakta kontrolleras var det alltid till Ingvar man gick. Hade man fått ett besked av honom behövde man aldrig dubbelkolla. Det räckte med att säga ”Jag har kollat med Ingvar”. 
 
Bland det bästa han visste var att dra anekdoter om politiska händelser i Kalmar eller Kalmar län under de senaste 40 åren. Hade han väl börjat, så visste man alltid att det fanns en kul krumelur i slutet. En poäng som återknöt till ärendet man just då diskuterade. 
 
Kalmar kommun har mist en av sina allra lojalaste medarbetare. Det kommer kännas otroligt tomt på kommunstyrelsen och dess arbetsutskott framåt. Våra tankar går nu till Ingvars familj som mist en make och en far. Alltför tidigt.  
 
Förutom oss som undertecknar dessa minnesord så har Ingvar också arbetat med kommunstyrelseordförandena Jan Olof Wernersson, Ingvar Gustavsson och Olle Andersson. I samband med kommunsammanslagningen 1970 arbetade han med dåvarande ordföranden i Drätselkammaren Wilhelm Petersson.  
 
Johan Persson
Kommunstyrelsens ordförande
 
Kjell Henriksson
Kommunstyrelsens ordförande
1998-2006
 
Anders Engström
Kommunstyrelsens ordförande 1994-1998
 
Roger Kaliff
Kommunstyrelsens ordförande 1985-1991