Per Dahl sågar alliansen i Kalmar

Följande inlägg har sänts in till Barometerns ledarsida idag. Detta med anledning av kommentaren om Kalmars kommuns ekonomi. Det mest intressanta är egentligen inte mitt svar utan Per Dahls svar. Större sågning av Kalmars så kallade Allians får man väl leta efter…

———————————————————————————————————————————
Brev till ledarsidan, fredag; Johan Persson

Om Kalmars ekonomi 

Jag har full förståelse för att de borgerliga partierna i Kalmar och dess ”valarbetare” Per Dahl på Barometerns ledarsida är missnöjda med tillvaron.

I SCBs medborgarundersökning får den kommunala verksamheten mycket goda betyg av kommuninvånarna, vi har lägst arbetslöshet bland jämförelsekommunerna och vi har klättrat kraftigt de senaste åren när det gäller företagsklimatet.

 

Nu börjar dessutom arbetet med att få en långsiktig god kommunal ekonomi att märkas. Kalmar kommun har under en lång rad av år haft för svag ekonomi. Mot den bakgrunden initierade jag under 2007 ett arbete med att långsiktigt få en bättre ekonomi. Hela arbetet har gått under namnet ”Budget i balans”. I detta ingick ett omställningspaket och besparingar. Det ledde fram till att vi i juni månad 2008 i nästan full enighet tog en budget som gav ett överskott på omkring 100 miljoner per år de kommande åren.

 

Några månader senare slog lågkonjunkturen och finanskrisen till. Prognoserna över kommunens ekonomi förändrades dramatiskt på bara några veckor. Hela det överskott som vi budgeterat bara några månader tidigare sjönk ihop och riskerade bli ett underskott. I det läget valde den rödgröna majoriteten att gå fram med ytterligare besparingar och en skattehöjning. Detta för att undvika ett läge där vi skulle inleda lågkonjunkturen med ett underskott.

 

Det underskottet skulle i så fall hämtas hem under 2010 och 2011, det vill säga i ett läge där konjunkturen förväntades vara ännu sämre. De borgerliga partierna var upprörda och ville varken ta beslut om skattehöjning eller ytterligare besparingar. Vi skulle inte göra något. När vi sedan kom fram till juni 2009 retirerade de borgerliga och accepterade både skattehöjningen och ytterligare besparingar.

 

Nu kan vi konstatera att Kalmar kommun gör ett hyggligt överskott för år 2009. Vi klarar våra finansiella mål. Det är positivt. Jag har inget emot att sänka skatten men ett sådant beslut måste i så fall vila på en långsiktig analys om en god och stabil ekonomi. Om de borgerliga partierna nu helt plötsligt har ändrat uppfattning och vill sänka skatten så får de naturligtvis föreslå det men då får de också redovisa vilka ytterligare besparingar inom skola, vård och omsorg som ska finansiera detta. Det tror jag inte sker. De borgerliga partierna i Kalmar pratar ofta om sänkt skatt men när det sedan kommer till kommunfullmäktige så tystnar kraven.

 

 Johan Persson

 

Kommunstyrelsens ordförande (s) i Kalmar

 

Svar

 

När partierna tystnar måste tidningen tala.

 

Per Dahl