Okunskap eller bluff?

Det ligger nu ett förslag om att förstärka mark- planeringsenheten på kommunledningskontoret. Det är den enhet som jobbar med övergripande fysisk planering. I detta uppdrag ingår bland annat översiktsplan, fördjupade översiktsplaner, exploateringar av nya bostadsområden, trafikfrågor, kollektivtrafik och landsbygdsfrågor. Tillskottet sker genom att vi för över 2 miljoner från kommunledningskontorets överskott för 2009 till att användas år 2010.   

Tidigare har vi förstärkt samhällsbyggnadskontoret med 5 miljoner kronor, detta för att man från och med 2010 ska kunna öka antalet detaljplaner från 20 till 40.

Dessa satsningar gör vi för att Kalmar ska ha en god planberedskap när konjunkturen vänder. Vi gör det också för att kunna möta det intresse som just nu finns för att investera i Kalmar. Det är ett intresse som var betydligt svalare för några år sedan.

Med anledning av detta skriver oppositionsrådet Inger Hillmansson (fp) följande på sin blogg:

”Den fysiska planeringen ligger efter eftersom de rödgröna vill hinna sälja marken i Kalmar centrum innan de förlorar makten.”

Jag måste tillstå att jag behövde läsa samma mening flera gånger.

I april går ett förslag till fördjupad översiktsplan för Kalmar centrum ut på samråd. Här ges en samlad bedömning av trafik, bostäder, parkeringar, vattenmiljöer osv. Synpunkterna i samrådet ska sedan sammanställas innan förslaget återigen ska ställas ut innan kommunfullmäktige kan ta beslut. Det blir sanolikt under hösten.

I samband med detta kan man starta igång ett detaljplanearbete för ett avgränsat specifikt område. Ett sådant arbete tar i bästa fall mellan 9 och 12 månader.  

Enligt det regelverk vi har så kan inga markområden säljas innan det finns en detaljplan som vunnit laga kraft. 

Det finns således INGA som helst möjligheter att sälja någon mark för att uppföra exempelvis bostäder eller parkeringshus i centrala Kalmar förrän tidigast under 2011. Detta gäller alldeles oavsett om mark- planeringsenheten får sina resurser eller ej.

Läs då återigen citatet från Inger Hillmanssons blogg. Nu återstår två alternativ:

1. Antingen så vet hon, efter snart fyra år som oppositionsråd, inte om vilket regelverk som gäller i Kalmar kommun. 

2. Eller så bluffar hon medvetet. 

Jag vet inte vad som är värst. Hur eller hur borde hon, om hon har någon heder i kroppen, dra tillbaka inlägget från sin blogg.