S rycker i jobbfrågan

Igår var det Sifo som kom med en hygglig mätning i Svenska Dagbladet, den visade på ett rödgrönt försprång på omkring tio procent.

Idag är det Dagens Industri som redogör för en mätning som visar att Svenskarnas förtroende för socialdemokraterna när det gäller jobben har ökat kraftigt. Samtidigt minskar förtroendet för moderaterna.

Jag tror jobbfrågan kommer avgöra höstens val, både i Sverige och i Kalmar. Mot den bakgrunden kunde måndagen inte ha börjat bättre..