Värna frivillig-organisationerna!

Pressmeddelande från socialdemokraterna i Kalmar

Frivilligorganisationernas arbete viktigt!

Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) har beslutat att från och med den 29 januari öppna en secondhandbutik för att sälja delar av det man får in på sina återvinningsstationer. Detta har skapat stor oro bland frivilligorganisationerna.

–  Friviligorganisationerna har arbetat länge och framgångsrikt med att ta hand om återvinningen och detta arbete får på inget sätt hotas, säger Lena Hallengren, ordförande för Socialdemokraterna i Kalmar.

Beslutet från KSRR har lett till oro runt frivilligorganisationerna, bland annat Stadsmissionen och Röda Korset. De befarar att KSRR kommer konkurrera med deras verksamhet.


–  Socialdemokraterna i Kalmar menar nu att KSRR ska ta en timeout och sätta sig ner tillsammans med frivilligorganisationerna för att se hur man ska kunna komma överens, säger Lena Hallengren.


– Kommersialiseringen av återbruket har skapat tråkiga och onödiga motsättningar mot dessa.

Socialdemokraterna menar också att beslutet att återvinna material är lovvärt för klimatet och miljöns skull.


–  Klimatarbete och miljö är viktigt för alla att arbeta för. KSRR har tagit ett lovvärt initiativ men frivilligorganisationernas verksamhet måste få fortsätta, menar Lena Hallengren.