Pressmeddelande från Kalmar airport

Med 157 025 flygresenärer hade Kalmar Airport den sammantaget största passagerarvolymen bland de småländska trafikflygplatserna under 2009.

 

– Trots en nedgång i flygresandet vid Kalmar Airport under 2009 till följd av finanskris och allmän lågkonjunktur, är det ändå tillfredsställande att Kalmar Airport kan uppvisa en ökad resnärsandel relativt de bägge större småländska flygplatserna i Växjö och Jönköping, säger VD Hans Hjertonsson.

– Den stora flygplatsnyttan för samhället ligger främst i flygplatsens inrikestrafik, som till övervägande del nyttjas av de som reser på uppdrag av sitt företag eller offentliga uppdragsgivare. Genom flyglinjerna till Arlanda med SAS och Kalmarflyg till Bromma, garanteras dagligen snabba och säkra förbindelser med Stockholm/Mälardalen.

– Förutom möjligheten att från/till Kalmar knyta samman flygresan med övriga inrikesnätet från Arlanda eller Bromma, kan ytterligare ett 80-tal flygdestinationer ut i hela världen nås via Arlanda. Det är också mycket värdefullt att flygplatsen kan erbjuda invånarna i hela Sydostregionen charterflyg till spännande resmål för rekreation och kulturella upplevelser. För 2010 är följande chartermål aktuella från Kalmar Airport; Grand Canaria, Thailand, Kreta, Turkiet, Bulgarien och Mallorca, avslutar Hans Hjertonsson.

 

 Antal resenärer de tre senaste åren vid de småländska flygplatserna:

 

              Kalmar          Växjö           Jönköping          Oskarshamn

År

                                           

2007      174 107         169 512         106 968            12 403

 

2008      177 794         179 801         76 611              13 338

 

2009      157 025         148 442           61 706            13 295