Eskilstuna och Agneta Bladhs plats

Idag bär det iväg till Eskilstuna där jag bland annat ska träffa min kollega Hans Ekström. Kommunen har, precis som Kalmar, genomgått en kraftig strukturomvandling. Under 90-talet stod man mitt i detta och hade då stora bekymmer, idag hyllas Eskilstuna som en av landets främsta när det gäller tillväxt. Förhoppningsvis kan besöket ge lite ideér och inspiration.

Frågan om Agneta Bladhs plats var uppe på kommunstyrelsen under måndagen. 13 av femton ledamöter var positiva och två ledamöter deltog ej i beslutet. Det var Inger Hilmansson för folkpartiet och Anders Andersson för centerpartiet.

Detta är en fråga som informellt har stämts av med partiföreträdarna före avtackningen av Agneta Bladh som rektor för Högskolan i Kalmar.
 
Första gången frågan ventilerades var i samband med kommunfullmäktige i slutet av november då detta diskuterades mellan kommunstyrelsens presidium (jag och Malin Petersson) och kommunfullmäktiges presidie, dvs Roger Kaliff och Nils Fredrik Aurelius.
 
Vi enades då om att pröva frågan med gruppledarna. Detta gjordes i anslutning till ett arbetsutskott dagen efter kommunfullmäktige. Alla fick då information och ombads fundera. Någon vecka senare bad jag om besked. Moderaterna hade då stämt av och gav klartecken. Centern sa redan då att man inte skulle delta i beslutet. Majoriteten hade jag stämt av med under resans gång. Därmed fanns en stor majoritet och skylten med Agneta Bladhs plats kunde överlämnas.
 
Då kan man ställa sig frågan. Varför tar man inte först beslut i kommunstyrelsen och överlämnar sedan?

Jo, tanken är ju att detta skulle vara en överraskning i samband med avtackningen och en gång tidigare har vi beslutat om namn på gata samma dag som den skulle överlämnas. Då tog det två timmar innan någon i kommunstyrelsen hade läckt ut nyheten. Det gällde Nanne Bergstrands gata.

Därav informell avstämning, överlämning och sedan formellt beslut i efterhand.