Jag kandiderar för fyra år till

Artikel i Östran idag 

Anders Johnsson som tidigare var chefredaktör för Dagens Nyheter har skrivit en bok som heter ”Fånga platsen” . Boken handlar om Sveriges företagsamma historia. Nyfiket bläddrade jag fram till Kalmar. Här beskrivs hur vacker staden är men här finns också en faktaruta om vår kommun. Den sträcker sig från 1647 då kalmar härjas av brand och Kvarnholmen grundläggs. När man kommer fram till slutet i uppräkningen så kan man konstatera att de sex senaste skildringarna av Kalmar beskriver nedläggningar. Det är från Ångkvarnen 1957 till nedläggningen av Bombardier 2005. Självklart stämmer en sådan fakta-sida om Kalmar till eftertanke. Vi har haft det ganska tufft de senaste femtio åren.

Min förhoppning är att vi nu kan påbörja en lång och mödosam resa framåt. Att vi ska kunna lägga stora nedläggningar bakom oss och kunna gasa på för att hänga med andra kommuner i vår storlek. Receptet för det är många. Det viktigaste är, enligt min uppfattning, att vi inte har alla ägg samlade i samma korg. Vi ska ha bredd på vår arbetsmarknad, vi ska bygga fler bostäder. Vi måste inse betydelsen i att vi från årsskiftet blir universitetsort och vi ska etablera Kalmar som en attraktiv framtidskommun. Mycket talar för att vi utvecklas i den riktningen. Vi har nu en situation där vi har lägre arbetslöshet än riket och lägst bland våra jämförelsekommuner, både bland ungdomar och i befolkningen som helhet.  Vi kommer öka vår befolkning med nästan 700 personer, vilket är alla tiders rekord. Vi klättrar på rankinglistor över företagsklimatet och Kalmarborna ger höga betyg till den kommunala verksamheten. Kalmar har blivit en riktig sommarstad.

Under de senaste månaderna har jag i princip på varje möte fått frågan om jag kommer ställa upp för omval. Jag har svarat undvikande. Detta av två skäl. För det första är uppdraget som kommunstyrelsens ordförande en syssla som man lever med dygnet runt, året runt. Givetvis är det en fråga som därför måste pratas igenom i familjen. Under hösten har vi resonerat fram och tillbaka, för visst har det funnits perioder som varit tuffa. Jag har också resonerat mycket med mig själv. Hur känner jag? Är jag sugen? Finns hungern? Orkar jag? Bär den grund för politiken som jag varit med och format under de senaste åren?

 

Jag har under den senaste tiden landat alltmer. Svaret är JA. Politiken bär, det går bättre och bättre för Kalmar. Jag är fortfarande hungrig och jag brinner för att fortsätta föra Kalmar framåt. Jag ska också vara ärlig och säga det under dessa snart fyra år har byggts en erfarenhet som gör att jag känner mig mer och mer trygg.

 

Mot den bakgrunden kommer jag idag att meddela mitt parti att jag står till förfogande för ytterligare en period som kommunstyrelsens ordförande i Kalmar. I dagarna dras nomineringsarbetet igång i alla partiets föreningar. Får jag partiets förtroende att återigen leda socialdemokratin i kommunen kommer jag göra allt för att vi socialdemokrater ska få Kalmarbornas förtroende att fortsätta leda Kalmar.

 

Trots allt detta positiva som nu sker i vår kommun får vi inte slå oss till ro. För att ta igen många tuffa år behöver Kalmar får fortsatt framåt. Då kommer de barn och ungdomar som idag växer upp här att själva kunna avgöra om de vill vara kvar när de blir äldre. Ingen ska behöva flytta på grund av att arbetsmarknaden inte fungerar och framtidstron saknas.

Johan Persson (s)

Komunstyrelsens ordförande