Om Sandvik och elkabeln

Idag har vi haft ett möte med handläggare från Svenska Kraftnät som kommit till Kalmar för att berätta om kabeln från Baltikum som man vill angöra i Sandvik.

Igår kväll fick jag, som en inspiration til dagens möte, ett brev från Svenska Kraftnäts generaldirektör Mikael Odenberg.

Brevet är mycket märkligt. Han inleder med att tacka för mitt brev som han i meningen därpå tycks mena att han enbart fått ta del av via media och bloggar.

Mitt brev med mycket kritiska synpunkter avsändes från kommunen den 20 november i år. Om han ej fått brevet, vilket för övrigt andra på sändlistan fått, så är det ju märkligt att han i så fall vet exakt vilka andra som stod på brevhuvudet, dvs LRF Sydost och landshövdingen.

 
I mitt brev till Odenberg uttrycker jag kritik mot hela processen kring Sandvik. Jag citerar bland annat ett brev från Odenberg (27 oktober 2009) där han skriver att ”landtagningsplats har valts”. Detta utan att ens ha en dialog med berörda boende eller berörd kommun.

Detta också utan att ha varit på plats eller ens informerat sig om att området ligger i ett natura 2000-område eller att det planeras för bostäder. I det brev som ankom igår och via den information vi fick från myndighetens tjänstemän så  har man nu svängt. Istället är Sandvik ett huvudalternativ. Hade han skrivit det från början så hade det naturligtvis inte blivit lika upprört, vare sig från de boende eller kommunen. Just därför att man då vet att det i alla fall finns en reell chans att påverka och analysera olika alternativ.

 
Hade generaldirektör Odenberg velat ha en god process kring detta under hösten så skulle han ha tackat ja till inbjudan att komma ned och träffa boende, LRF och berörda på plats. Istället fick jag till svaret: Om vi vill honom något så kan jag och oppositionsrådet åka till Sundbyberg. (Platsen för huvudkontoret)
 
Det är knappast en god start på en konstruktiv process som han nu i sitt brev UTGÅR ifrån att Kalmar kommun ska delta i…
 
Uppenbarligen är Mikael Odenberg förundrad över att vi inte står med mössan i hand och jublar över den nåd som Svenska kraftnät nu vill visa ett av Kalmars mest fantastiska kustområden. Detta genom att göra det till anslutningspunkt för NordBalt Kabeln.

Nu startar hur eller hur det formella samrådet och självklart kommer Kalmar kommun att tillsammans med de berörda att framföra sina synpunkter och peka på möjliga alternativ. Viljan till konstruktiva samtal var långt mycket större från de tjänstemän som idag deltog på mötet än från generaldirektören i Sundbyberg.