Toppbetyg i medborgarundersökning

SCB:s medborgarundersökning där våra invånare får sätta betyg på vår verksamhet och på sin kommun har nu kommit. Det är den viktigaste undersökningen vi gör. Att vi återigen hamnar över betygsgenomsnittet är därför mycket glädjande.

Sedan 2005 har Kalmar kommun varje år låtit SCB göra en medborgarundersökning. Under alla år har vi fått bättre helhetsbetyg än övriga kommuner. Det har inte skett så stora förändringar i 2009 års undersökning jämfört med förra årets.

Överlag är kalmarborna också mycket nöjda med kommunens tjänster. I år har SCB glädjande nog sett ett statistiskt säkerställt högre betyg på verksamheterna äldreomsorg och stöd för utsatta personer.

Jämfört med övriga 84 kommuner som ingått i årets medborgarundersökningar får Kalmar kommun höga betyg av de kommuninvånare som svarat på Statistiska Centralbyråns medborgarenkät (455 st).

Om Kalmar som en plats att bo och leva på

Här får Kalmar 69 i betygsindex (7,2 på en tiogradig skala), precis som förra året. Genomsnittet för samtliga kommuner är 64.

Av medborgarna kan 93 % rekommendera sina vänner att flytta till Kalmar.

Frågor om Kalmar som bostadsort, landskap, natur- och friluftsliv, utflyktsmål och utbud av livsmedelsbutiker får mycket högt betyg. Det är främst verksamhetsområdet Bostäder som påverkat resultatet negativt. På det här området har majoriteten lagt in reurser som innebär att vi från årsskiftet fördubblar antalet detaljplaner. På frågor om hur nöjda kalmarborna är med kommunikationerna får Kalmar genomgående högre betyg än genomsnittet

 

SCB tycker att Kalmar förutom på verksamhetsområdet Bostäder bör satsa på verksamhetsområdena Fritid, Miljö och kommersiellt utbud, för att ytterligare höja helhetsbetyget. När det gäller frågorna som handlar om kommersiellt utbud kan de inte jämföras med tidigare år eftersom man lagt till frågor om tillgång på post, bank och livsmedelsaffärer.

 

Om Kalmar kommuns verksamheter

Här får Kalmar 61 i betygsindex (6,5 på en tiogradig skala), jämfört med förra årets 57. Genomsnittet för de 97 kommunerna blev 54.  

Kalmar har bättre betyg på samtliga verksamheter än både samtliga övriga kommuner och enbart kommuner över 50.000 invånare.

 

Traditionellt har brandkåren och vattenkvalitet god kvalitet, men i Kalmar håller även gymnasieskolorna en mycket hög kvalitet enligt kalmarborna.

 

Snöröjning och möjligheten till återvinning får något bättre betyg än förra året, men det är framförallt på frågor om snöröjning som kalmarborna är missnöjda. Den enda verksamhet där vi får sämre betyg än övriga kommuner med fler än 50.000 invånare är på frågor om gång- och cykelvägar. Detta är vi medvetna om, i den budget som går till fullmäktige på måndag så ligger en extra satsning på cykelstaden Kalmar.

 

c/o Kalmar

De som arbetar inom kommunen är betydligt mer positiva till vår verksamhet än övriga kommuninvånare. I samband med c/o Kalmar-projektet ställde kommunen tre extra frågor utifrån service, bemötande och tillgänglighet.

I årets undersökning konstateras att 90 procent är nöjda med bemötandet från kommunens personal och politiker, samma siffra som förra året.

På frågan: Hur nöjd är du med hur din kommun sköter sina olika verksamheter? Här har betyget ökat 6,3 till 6,5.

På frågan: Hur blir du bemött när du har kontakt med personal i din kommun? Här är betyget även i år 6,9.

På frågan: Hur lätt är det att komma i kontakt med personal i din kommun? Här har betyget ökat från 6,3 till 6,4.

Om inflytandet i Kalmar kommun

När det gäller inflytande och påverkan får Kalmar 42 i betygsindex (4,8 på den tio-gradiga skalan), jämfört med förra årets 44. Genomsnittet för deltagande kommuner blev precis som förra året 40. Här får Kalmar högre eller lika betyg på alla delar jämfört med de övriga kommunerna.