Färsk statistik över arbetslöshet

Här kommer november-siffrorna över arbetslösheten, öppet arbetslösa och i program:

Kalmar fortsätter ligga lägre än riket och lägst bland jämförelsekommunerna.

Samtliga 16-64 år:

Riket – 6.7 procent
Växjö – 7.2 procent
Kalmar – 6.4 procent
Karlskrona – 7.8 procent
Kristianstad – 7.8 procent
Halmstad – 6.8 procent

Ungdomar 18-24 år:

Riket – 11.4 procent
Växjö – 11.2 procent
Kalmar – 9.1 procent
Karlskrona – 15.4 procent
Kristianstad – 13.9 procent
Halmstad – 10.3 procent