Om Linnéuniversitets placering

Jag måste erkänna att jag inte riktigt förstår diskussionen om Linnéuniversitet i Kalmar. 

Kalmar blir äntligen en universitetsstad. Vi har en ny rektor för detta universitet som med emfas driver på för att Kalmar-delen av Linnéuniversitetet ska blir riktigt attraktiv. Detta för att framåt kunna attrahera både studenter och forskare. Han menar att Kalmar med sin stadsmiljö har en unik chans att bli just attraktivt. Vi blir också ett tydligare alternativ till andra universitet och högskolor som ofta ligger en bit utanför städerna. Högskolans placering idag är inte optimal. Man är utspridd på flera platser i Kalmar och det finns nog ingen Kalmarbo som med säkerhet kan visa en besökare var högskolan ens ligger. 

Mot bakgrund av att det nya universitet nu vill satsa i Kalmar och därmed motverka att vi i framtiden endast blir en filial till Växjö så har ett utredningsarbete startat om att försöka koncentrera universitet till ett par platser i Kalmar. Olika alternativ har gåtts igenom. Det har jag skrivit om tidigare. 

Styrgruppen där bland annat jag och Malin Petersson sitter med har då enats om att föreslå Ölandshamnen med området kring Kalmarsalen som komplement. Dessa två platser ska i enlighet med förslaget fortsätta utredas. I det fortsatta utedningsarbetet ska man titta på frågor som ekonomi, attraktivitet och kulturmiljö. Först därefter kan man definitivt sätta ned foten och bestämma sig för en huvudinriktning. Vi gjorde dock ett tillägg som jag tror är viktig med tanke på diskussionen: ”De skisser som tidigare har redovisats är inte längre aktuella. Kompletteringsplatsen Elevatorskajen ska i huvudsak utredas med befintlig byggnation som utgångspunkt.” Det här är något som både Malin Petersson och jag sagt åtskilliga gånger men uppenbarligen har det inte trängt igenom i diskussionen.

I debatten framställs det ibland som att grävmaskinerna står redo att starta. Så är det definitivt inte, sluttiden för detta är satt till 2020!!

På arbetutskottet idag så togs beslutet om att utreda vidare enligt förslaget. Moderaterna och socialdemokraterna körde igenom detta. Vänsterpartiet köpte förslaget men ville dessutom utreda Malmen. Centern och jag uppfattade också kristdemokraterna och folkpartiet vill inte göra något. Man säger helt enkelt nej till Linnéuniversitets ambitioner att utreda vidare. Det får naturligtvis stå för dessa partier men jag skulle inte bli förvånad över om folkets dom i kommande val blir hård. 

I Smålandsnytt igår berättades det att högskolani Jönköping nu ska bygga en idrottsanläggning för 80 miljoner. I Växjö så pågår en nybyggnation på Campus-området för cirka 100 miljoner. Jag undrar om politikerna i Växjö eller Jönköping ens skulle komma på tanken att kritisera detta. I Kalmar finns det dock politiker som är emot..