Svar på fp-artikel i Barometern

Svar på lördagens debattartikel
 
 
Kan man påstå vad som helst i opposition?
 
Jag har full förståelse för att det kan vara frustrerande att sitta i opposition. Särskilt när det mesta går Kalmars väg. Vi har lägre arbetslöshet än både riket och våra jämförelsekommuner. Vi har ökat cirka 100 placeringar de senaste åren när det gäller företagsklimatet. Den kommunala ekonomin är i ordning och vi får goda betyg när vi frågar Kalmarborna om kvalitén på skola, vård och omsorg. Kalmar håller dessutom på att etablera sig som en riktig besöksstad.
 
Under mina år som kommunalråd har jag fått lära mig att svälja de mest märkliga påhopp. Inte sällan kommer de från Inger Hilmansson i folkpartiet. Ibland är det rena osanningar som körs fram, allt med syfte att få plats i debatten. Jag har många gånger beklagat denna låga nivå. I lördagens tidning var det så dags igen.    
 
Jag tänkte därför gå igenom något av det som Inger Hilmansson mfl påstår och sedan överlämna till läsaren att göra sin bedömning.
 
1. ”De har styrt med orealistiska budgetförutsättningar som höga befolkningstal och stora exploateringsintäkter för kommunens planering.”
 
Sanningen är precis tvärtom. I budgeten som gäller för i år har vi räknat med att kommunens befolkning ska växa med cirka 150 personer. Nu i slutet av året närmar vi oss 700 nya invånare. Det visar väl snarare på hur försiktigt vi budgeterar. När det gäller de beräknade exploateringsintäkterna så har de mer än halverats i budgeten som ligger. Båda dessa beslut,  rörande befolkningsutvecklingen och exploateringsintäkterna har dessutom tagits i enighet. Det som nu Inger Hilmansson  och hennes grupp kritiserar, har man själv alltså tagit beslut om. Att man själva inom alliansen lagt ett eget budgetförslag för 2009 vill man däremot inte prata högt om, det förslaget går nämligen med minus.   
 
2. ”Johan Persson lovade i julpaketet ut den begärligaste marken i centrala Kalmar för att få in lite snabba pengar till valet 2010.”
 
Det här är bland det mest obskyra jag har läst. Dessa markreservationer finns självklart inte inlagda i någon budget. För att kunna budgetera en försäljningsintäkt så måste det finnas en detapljplan  och en överenskommen försäljning, vilket knappast finns på dessa områden. Antingen så kan inte kommunalrådet Hilmansson läsa en budget eller också bluffar hon medvetet. Jag vet inte vilket som är värst.  För en tid sedan påstod hon att det kommunala bolaget Destination Kalmar skulle stå till mitt förfogande i valrörelsen. Detta är väl på ungefär samma nivå.  
 
Jag är glad över att det finns företag som vill investera i Kalmar. Så har det inte alltid varit. Efter de stora investeringarna på Hansa City måste det nu ske satsningar i centrala Kalmar. Det handlar om fler bostäder, bra parkeringsanläggningar och mer verksamhet. Naturligtvis måste detta ske på ett varsamt sätt. Kvarnholmens unika karaktär måste värnas i detta arbete. Det är  också själva grunden i det helhetsgrepp som nu tas i den fördjupade översiktsplanen  som nu är på väg fram. Den ska efter årsskiftet ut på samråd. Jag ser fram emot många spännande samtal kring hur vårt centrum ska kunna utvecklas samtidigt som vårt fantastiska Kvarnholmen värnas. 
 
Johan Persson (s)
Kommunstyrelsens ordförande