Fram med kalkylen Hilmansson! Du står väl för det du säger?

”Vi vet att kostnaderna för driften kommer att flerdubblas och det måste tas från någonstans o då kommer det att tas från verksamheten är jag orolig för.”

Citatet ovan är hämtatfrån en intervju med folkpartiets kommunalråd Inger Hilmansson i SVTs smålandsnytt.

Jag måste tillstå att jag är oerhört imponerad av hennes kunskaper.
Hon vet mer än alla oss andra.
Långt innan utredningarna kring lokalerna startat.
Långt innan ens avvägningen mellan gamla och nya lokaler är gjord.
Långt innan universitetet definierat exakt hur man vill utforma lokalerna.

Ja då det vet Inger Hilmansson svaret. Kostnaderna kommer flerdubblas!

Universitets nya rektor Stephen Wang säger i samma inslag att ambitionen är att hitta så smarta och effektiva lokallösningar att han inte ens är säker på att kostnaderna kommer öka.

Jag utgår ifrån att Inger Hilmansson redovisar en kalkyl för detta och står för sitt uttalande.

Eller är det som vanligt med folkpartiets kommunalråd? Hon bara blarrar på.
Hon sitter ju i opposition och förväntas därmed kunna påstå vad som helst utan att någon ens ställer en motfråga.