Vi närmar oss 700 nya invånare…

Enligt de senaste uppgifterna från Kommuninvånarregistret (KIR) så närmar vi oss nu 700 nya kommunvånare i Kalmar. Detta att jamföra med samma vecka förra året då vi hade ökat med 175 personer. Det är med andra ord ett rejält trendbrott.

Vecka 46 2009 hade Kalmar kommun 62 358 invånare. Samma vecka förra året hade vi 61 707.

Vecka 46 2009 var folkökningen 665 personer. Samma vecka förra året hade vi ökat med 175 personer.

Vecka 46 2009 hade vi 662 födda under året. Samma vecka förra året var 633.

Flyttnettot var 535 personer medan det förra året samma vecka var 142 personer.