Efterlängtad satsning

Idag presenterade den politiska majoriteten sina prioriteringar inför den revidering av budgeten som just nu pågår. Dagens ämne var kultur- fritidsområdet.

* Vi höjer nivån på de generella föreningsbidragen med en miljon kronor per år. Dessa bidrag har stått still under en längre tid och var därför angelägna att justera uppåt. Höjningen motsvarar cirka 10 procent.

* Vi lägger in en miljon kronor för att halvera Kulturskolans avgifter. Det var ett vallöfte som vi nu äntligen kan förverkliga. Föräldrarnas plånbok ska inte få avgöra vilka barn som ska få möjlighet att delta i verksamheten. Så är det tyvärr idag.

* Genom ett engångsanslag på 1.5 miljoner rensar vi av ansökningar om investeringsbidrag som föreningar lämnat in till Kultur- och fritidsnämnden. Det kan handla om allt från smärre ombyggnationer till inköp av gräsklippare.

Det här är satsningar som känns väldigt angelägna att genomföra. Föreningslivet är oerhört viktigt för Kalmar. Genom detta vill vi göra vad vi kan för att hjälpa till i dessa svåra tider.