Satsning på Kalmars äldre

Jag är glad över att vi trots dessa kristider kan stå fast vid den resursfördelningsmodell som skapats i Kalmar. Så är det defintivt inte i alla kommuner. En del kommuner har inte ens en sådan modell… Hur eller hur så ökar antalet äldre i Kalmar de närmaste åren. Det innebär att vi i den reviderade budgeten lägger förslag om att öka resurserna för äldreomsorgen med hela 31.7 miljoner under de kommande tre åren.

Därtill gör vi ett antal satsningar:

* Vi förskotterar 1.5 miljoner kronor till hemsjukvården. Det innebär att skatteväxlingen mellan Kalmar kommun och landstinget nu är fullt ut genomförd och denna viktiga verksamhet kan gå för fullt. Utan denna insats hade man inte haft alla resurser förrän 2012.

* Vi lägger in 4.5miljoner för att införa hemrehabilitering i hela Kalmar kommun.

* Vi lägger 2 miljoner som en engångsinsats under 2010 för att hjälpa omsorgsnämnden att köpa loss hjälpmedel. På det sättet slipper man leasa dessa. För de äldre innebär det ingen skillnad men det ger omsorgen en bättre ekonomi de kommande åren.

* Vi lägger in 1 miljon per år till arbetskläder för omsorgspersonal.

I de jämförelser som görs mellan kommunerna så ligger Kalmars äldreomsorg, precis som övrig verksamhet, i topp. Med dessa insatser kan vi se till att det fortsätter att vara på det sättet.

Det är de äldre som skapat vårt välstånd. Då har vi en moralisk skyldighet att tacka för detta genom att ha en hög kvalite på vår omsorg!