Klartecken för förskola

Pressmeddelande

 

Två nya förskoleavdelningar byggs i Trekanten

– Barnafödandet ökar och kön till den kommunala förskolan växer. Vårt besked till småbarnsföräldrarna är därför tydligt. Ni har rätt till förskoleplats för era barn. Kommunen vill fortsätta bidra till den positiva utveckling som sker i Trekanten. Vi hoppas att några av föräldrarna vill ta första spadtaget för bygget med oss, säger Johan Persson, kommunstyrelsens ordförande och Cecilia Strömberg, Barn- och ungdomsnämndens ordförande.

 

Den senaste tiden har en grupp föräldrar i Trekanten uppmärksammat bristen på förskoleplatser i Trekanten. Föräldrarna har skrivit brev till kommunen och träffat politiker.

 

– Kalmar kommun är generellt sett väldigt duktig på att förutse behovet av nya förskoleplatser. Men i Trekanten har den positiva utvecklingen med fler småbarnsfamiljer växt snabbare än väntat. En grupp föräldrarna har skapat opinion kring detta och uttryckt att de värdesätter den kommunala förskolan högt och att de helst vill ha sina barn i kommunens verksamhet. Vi vill tillmötesgå önskemålen och har nu snabbt skapat förutsättningar för byggnation av två nya avdelningar, säger Johan Persson.

 

– Förskoleavdelningarna ska byggas i direkt anslutning till den befintliga förskolan. Byggstarten beräknas ske i slutet av året och byggtiden till cirka 8 månader. Finansieringen sker genom omfördelning av redan avsatta medel för förskoleutbyggnad, säger Cecilia Strömberg.