Science park viktigt för Kalmar

Ett av mina styrelseuppdrag finns i Kalmar Science park. Det är ett bolag som verkligen blommat ut under det senaste året. Enligt min uppfattning kommer Science park att växa i betydelse under de kommande åren då Kalmar blir universitetsstad. Det är också anledningen till att kommunen lägger i nästan två miljoner per år i verksamheten.

I Science parks nätverk finns ett 60-tal företag med totalt 800 anställda. Direkt i verksamheten finns cirka 25 företag, fördelat på inkubatorn och Creative arena. Under det första halvåret hanterades cirka 60 affärsidéer, varav två tredjedelar kom från högskolan.

Vi i Sverige är väldigt bra på att ta fram patent, vi är till och med land i världen som genererar flest patent per capita. Bekymret är att vi är sämre på att ta tillvara och utveckla patenten. Här måste vi svenskar bli bättre.

I Kalmar ska vi göra vad vi kan för att så mycket som  möjligt av det som genereras i Kalmar också utvecklas här. Här tror jag att vår litenhet och närheten till varandra kan vara en konkurrensfördel i förhållande till de stora städerna och universiteten.