Den eventuella kabeln i Sandvik

Sedan jag kom hem i söndags natt från den socialdemokratiska partikongressen så har jag haft en hel del samtal kring Svenska Kraftnäts besked rörande elkabeln som enligt dem ska ansluta i Sandvik. 

Följande har hänt udner veckan: 

* De boende har formerat sig i en grupp. 

* En kontakt har etablerats med LRF med tanke på de ingrepp det skulle bli i både jord- och skogsbruk.

* Jag har bjudit in generaldirektören Mikael Odenberg till Kalmar för en första diskussion med kommunen och föeträdare för de boende. Detta för att få till stånd en dialog före det formella samrådet startar efter årsskiftet. Tyvärr fick vi igår besked om att han inte har för avsikt att komma till Kalmar. Istället tycker han att jag och oppositionsrådet ska åka till Stockholm om vi vill träffa honom..

* På kommunledningskontoret har två tjänstemän fått ansvaret för frågan.

* Ett antal kontakter har tagits med sakkunniga på området för att bedöma hela frågan. Mer om det under den närmaste tiden. 

Min grundininställning till Sandvik som anslutningsplats är skeptisk. Vi har precis tagit fram ett planprogram för att möjliggöra fler bostäder i detta fantastiska kulturlandskap. Att det är unikt bekräftas också i det underlagsmaterial för vindkraft som tagits fram av kommunen. Här konstateras bland annat att kusten mellan Bottorp och Hagbyhamn har sammanlagt sex Natura 2000 områden.

Man skriver också att känsligheten är mycket stor för storskaliga/industriella exploateringar. En kabel av det här slaget är tveklöst storskalig.