Snabb leverens i Trekanten

Trekanten är ett mycket bra exempel på en ort som utvecklats väldigt väl. När jag är ute och berättar om hur vi arbetar med att hela Kalmar ska leva så är Trekanten ett givet exempel. Här har tagits fram villatomter som har givit inflyttning, det har i sin tur inneburit att ortens ICA-handlare vågat bygga ny butik, kommunen har satsat på en ny sporthall och vi har också köpt in ytterligare ett markområde för fler villatomter. Befolkningen är aktiv och växande.

Till skillnad från många andra kommuner så har vi i Kalmar angenämna problem, våra tätorter växer och innebär att skolorna knappast är nedläggningshotade. Tvärtom!

För någon månad sedan kontaktades jag av ett antal mammor i Trekanten som påpekade att det var kö till förskolan. Jag kontaktade då barn- och ungdomsförvaltningen som gjorde en analys. Också fastighetskontoret kopplades in. I nästa vecka räknar vi med att ha hela underlaget klart och då tänker jag också ta en kontakt med de mammor som skrivit till mig. Mycket talar för att vi runt årsskiftet ska kunna påbörja en utbyggnad av ytterligare två förskole-avdelningar i Trekanten. Finansieringen löses genom omdisponeringar inom investeringsbudgeten för förskolor. Den läggs på tre år och rör sig hela tiden beroende på inflyttning och bostadsbyggande. 

Alla detaljer ska vara lösta tills träffen i nästa vecka. Fram tills dess får mammorna glädja sig åt den kanske snabbaste leveransen i Kalmar kommuns historia…