Mycket bra beslut

För några timmar sedan fick jag vara med och besluta att staten ska kunna öka användningen av lånefinansiering vid infrastrukturprojekt. Detta kommer betyda mycket, dels för landet men kanske allra mest för ett län som Kalmar. Vi har släpat efter lång tid men nu har vi äntiligen tagit ett stort steg på vägen mot viktiga infrastruktursatsningar även i vårt län.

Det känns väldigt bra att få vara med och fatta sådana beslut.