Svar rörande Ingelstorpsskolan

I olika medier har agronom Anders Ingvarsson påstått att Ingelstorpsskolan får betala för mycket i arrende och hyror för Ingelstorpsskolan. Jag har därför tagit fram siffror i ärendet.

 

Sakläget är följande: Ingelstorpsskolan arrenderar idag ca 88 hektar av Kalmar kommun. För detta betalar man  1.645  kronor per hektar. Det normala arrendet per hektar ligger enligt LRF konsult  på 3.000-4.000 kr per hektar.

 

Vidare hyr Ingelstorpsskolan alla lokaler såsom skolbyggnader. För detta betalar man en hyra på  318   kronor per kvadratmeter. Det kan jämföras med övriga gymnasielokaler där hyran är cirka  840  kronor kvadratmeter. I hyran ingår också  el-  uppvärmning och underhållskostnader . I denna summa ingår dessutom  ca 130 hektar odlad mark och betesmark!

 

Det torde därmed stå helt klart att Kalmar kommun knappast tar hyror eller arrenden som på något sätt skule vara till nackdel för Ingelstorpsskolan. Snarare är det tvärtom.

Det är gymnasieförbundet som har ansvar för att bedriva utbildningen på Ingelstorpsskolan. På grund av svårigheter med ekonomin för man nu samtal med Hushållningssällskapet kring ett övertagande av skolan. Sedan tidigare driver Hushållningssällskapet på ett framgångsrikt sätt flera naturbruksutbildningar i regionen. Från Kalmar kommuns sida är vi positiva till detta. Jag har också deltagit i samtalen med Hushållningssällskapet. Hela lantbrukssektorn har en väldigt positiv utveckling i regionen och mot den bakgrunden är det oerhört viktigt att vi har en bra utbildning inom området.

Parallellt med att gymnasieförbundet för samtal med Hushållningssällskapet kring själva utbildningen så för Kalmar kommun samtal kring mark och byggnader. Dessa samtal förs i en positiv och konstruktiv anda.

Anders Ingvarsson föreslår att kommunen i princip skulle skänka mark och byggnader till Hushållningssällskapet. Det kan man naturligtvis tycka. Problemet är att det är olagligt. Ett sådant förfarande skulle innebära att kommunen gynnade en enskild, i det här fallet Hushållningssällskapet. Det finns flera domar, bland annat från Täby där kommunen till en mycket låg kostnad sålde Tibble Gymnasium. Hela det beslutet har upphävts av domstol. När vi fört samtal med Hushållningssällskapet har man varit mycket väl medveten om detta. Det har heller inte framförts några önskemål från deras sida om att Kalmar kommun ens ska ge sig i ett sådant förfarande. En sådan process skulle vare sig gynna kommunen, Hushållningssällskapet eller Ingelstorpsskolan.