Modehus och landsbygdskonferens

Under förmiddagen var jag inbjuden att tala på landsbygdskonferensen i Emmaboda. Det är imponerande vilken institution detta har blivit, 170 personer från hela landet fanns på plats. Jag var inbjuden för att beskriva hur Kalmar kommun arbetar för att Hela Kalmar ska leva. Vi blev ju under förra året utnämnda till Årets kommun av Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva.

Jag pratade om våra utvecklingsdialoger, om målet med 500 villatomter på tre år och mycket mer. Att döma av frågorna och samtalet så har vi kommit ganska långt i vårt arbete, vilket naturligtvis glädjer.

Ikväll får jag den stora äran att inviga det nya Modehuset i Hansa City. Omkring 300 personer kommer att arbeta i huset och tillsammans med all annan handel i området så finns nu omkring 1000 anställda. Därtill kommer cirka 400 anställda i gamla Volvo-fabriken. Det innebär att det idag är dubbelt så många som idag arbetar i Kvarteret Bilen mot när Volvo körde för fullt.

Hansa City är en av orsakerna till att Kalmar har lägre arbetslöshet än riket. Den riktigt stora förklaringen tror jag dock är att vi idag har en så kallad differentierad arbetsmarknad, det vill säga: Vi har inte alla ägg i samma korg!