Nästan komiskt!

Ibland kan jag inte låta bli att le en smula när jag läser folkpartisten Inger Hillmanssons blogg.

I ett av inläggen på senare tid klagar hon över att det byggs för lite bostäder i Kalmar. Ja, det är och har varit ett stort problem i Kalmar. Vad gör då Hillmansson och den övriga alliansen för att möta detta problem. Ja, man går emot vårt förslag att fördubbla antalet detaljplaner från 20 till 40.

I ett annat inlägg klagar hon på kommunens ekonomi och menar att majoriteten inte tar sitt ansvar. Det kommer från ett kommunalråd som tillsammans med övriga alliansen lagt ett budgetförslag för 2009 som innebär att vi skulle gjort stora underskott i år och behövt låna till driften. Underskottet skulle sedan, enligt kommunallagen, ha behövt hämtas hem under 2010 och 2011. Det vill säga mitt under brinnande lågkonjunktur. Nu är vi dessbättre inte i det läget. Vi kommer att göra hyggliga överskott under både både 2009 och 2010.

Hon är också sur över det faktum att socialdemokraterna styr kommunen. Det är ju det som kallas demokrati! I förra valet blev socialdemokraterna större än de borgerliga partierna tillsammans. Hennes eget folkparti tappade 3 av sina 7 mandat och fick drygt 6 procent. Socialdemokraterna fick 44.68 procent. Trots detta och för att skapa ökad delaktighet medverkade jag till att Inger Hillmansson blev kommunalråd och att Kristdemokraternas gruppledare fick närvarorätt med arvode på arbetsutskottets sammanträden. Det innebär att vi på mötena med arbetsutskottet är fyra från de borgerliga partierna och fyra från majoriteten. Jag tycker det är bra med delaktighet och tidig insyn även för oppositionens mindre partier. Så var det inte under förra mandatperioden, då blev centern minsta borgerliga parti och hamnade helt utanför. 

Men, det är ju snart val och då smyger väl desperationen närmare och närmare även för folkpartisterna. Utvecklingen för Kalmar med låg arbetslöshet och god framtidstro går ju inte direkt oppositionens väg…