Karlskronas underskott avskräcker

Läste hastigt igenom budgetförslaget för socialdemokraterna i Karlskrona kommun. Ser att de pengar som kommunen får från staten under 2010 till sin helhet läggs in för att täcka underskottet som kommunen under borgerlig ledning dragit på sig i år, 2009. Underskottet förväntas bli 53 miljoner i år.

Så är det. Har man underskott så ska det återställas kommande år. Känns väldigt skönt att Kalmar kommun inte har borgerligt styre. Vi hade varit precis i samma läge som Karlskrona om de borgerliga i Kalmar fått igenom sitt budgetförslag för år 2009. Då hade vi under 2010 och 2011, mitt i lågkonjunkturen, fått återställa årets underskott.

Nu kommer vi hamna på ett hyggligt överskott. Därtill har vi i budgeten för 2009 tagit kostnader för omställningsåtgärder på 25 miljoner. Effekterna av det stödjer kommunens ekonomi positivt de kommande åren.