Varför köper inte kommunen Snurrom?

Svar insänt till Östran rörande Snurrom
 
Agneta Addén hade under onsdagen en artikel i Östran där hon menar att kommunen borde köpa tillbaka Snurrom och bygga en större anläggning för idrotten i Kalmar.
 
Först vill jag dock rätta ett sakfel. Addén påstår att kommunen sålde Snurrom till Fanerdun för fem miljoner kronor. Det är fel. Köpeskillingen var drygt 12 miljoner kronor. Ganska hyggligt betald med tanke på hur marken värderades på den exekutiva auktionen som hölls i veckan.
 
Addén påstår också att vi socialdemokrater har gått till val på att omvandla Snurrom till idrottsanläggning. Med tanke på att affären om Snurrom gjordes upp före valet faller det påståendet på sin egen orimlighet. Vi socialdemokrater lovade däremot att fullfölja vår utlovade satsning på idrotten vilket vi också gör. Naturligtvis då inte på Snurrom eftersom det är sålt.  
 
Jag vill här redogöra för sakläget:
 
För någon vecka sedan tog jag första spadtaget för ett klubbhus på Fjölebro. Hela den satsningen hade knappast genomförts på denna plats om vi byggt en fullskalig idrottsanläggning på närbelägna Snurrom. Jag är inte så övertygad om att barn och ungdomar och övriga i Lindsdalsbor beklagar att det blev en satsning på Fjölebro istället.
 
Just nu pågår slutprojekteringen för en ny ishall. Vi räknar med att denna byggnation ska komma igång efter årsskiftet. I och med detta så får Kalmar äntligen två isytor, vilket vi så väl behöver. Samtidigt genomförs byggnationen av en gemensam entre för sporthall och simhall.
 
Vi har genomfört en satsning på anläggningen vid södra utmarken, iordningsställt nya lokaler för bordtennis och skytte. Byggt sporthall i Trekanten och gjort en mångmiljonupprustning av sporthallen.
 
När arenan förhoppningsvis är klar våren 2011 så får friidrotten en egen anläggning på Fredriksskans.
 
Vi har och håller på att genomföra den största satsningen på idrotten och dess anläggningar i Kalmars moderna historia. När Snurrom såldes har vi hittat andra placeringar och lösningar. Det gick vi till val på 2006 och det är jag stolt över. Att nu köpa in Snurrom för idrottsändamål skulle vara att börja om från början en gång till. Att det bara skulle kosta sju miljoner att köpa in och få till stånd denna idrottssatsning är helt orealistiskt.