Ovanliga ord från skattebetalarnas förening

Det är ju inte varje dag som en socialdemokratiskt ledd kommun får beröm av skattebetalarnas förening så döm om min förvåning när ett nyhetsbrev med denna text damp ner i mailboxen…

” Även Mönsterås och Kalmar är goda förebilder för de frikostiga kommunerna i länet, då de ansvarar med skattebetalarnas medel genom att ha strömlinjeformade kommunala verksamheter.”

Ur rapporten ”Lär av de goda exemplen” från Skatebetalarnas förening