Stabilt över 500 nya invånare

Tänkte här delge er de senaste siffrorna från Kommuninvånarregistret, KIR.

Under vecka 40 i år så hade hade Kalmar 62 229 invånare vilket är en ökning med 535 sedan årsskiftet.
Under veckan 40 förra året så hade Kalmar 61 663 ivånare vilket var en ökning med 130 sedan årsskiftet.

Visst vore det fantastiskt roligt om vi kunde klättra över 600 nya invånare i år. Det skulle i så fall vara en tredubbling mot förra årets helår.

Flyttnettot är hittills +433 mot förra årets +111. Det är framförallt utflyttningen som minskat.