Svar till Barometerns ledarsida

Visst rör det på sig!

På Barometerns ledarsida finns under tisdagen en intervju med moderatpolitikern Rolf Wahlberg på temat seniorbostäder. Rolf och jag har vid flera tillfällen diskuterat frågan och han är en av dem som har medverkat till att det är fokus på frågan. Det ska han ha all heder för.

I intervjun ger Rolf Wahlberg uttryck för ett antal påståenden. Bland annat tycker han att det är för dyrt att bygga hyresrätter. Det håller jag med om. De stöd för att producera mindre hyresrätter som tidigare fanns har avskaffats av hans egna partikamrater i regeringen. Det vore väldigt värdefullt om Wahlberg kunde göra en insats internt i sitt parti och förmå Reinfeldt & Borg att inse vikten av att stödja nybyggnation av hyresätter.

Rolf Wahlberg tycker också att produktionen av seniorbostäder går för sakta i Kalmar. Även på den här punkten håller jag med Wahlberg. Det har genom åren producerats alldeles för lite bostäder överhuvudtaget i Kalmar. Mot den bakgrunden har majoriteten drivit igenom en helt ny planprocess. Vi har också lagt in ytterligare fem miljoner i budgeten för att kunna fördubbla antalet detaljplaner, från 20 till 40. Den satsningen gick moderaterna och Rolf Wahlberg emot.

Kommunen under förra året gjort en ordentlig analys av behovet och de definitioner som finns av seniorbostäder. Kommunens pensionärsföreningar har sedan gjort ett kanonjobb och gått ut med enkäter till pensionärer i våra tätorter för att kartlägga intresset. Med detta som grund för sedan kommunen samtal med olika byggbolag. Jag kan försäkra Rolf Wahlberg och andra att vi i olika samtal verkligen försöker lyfta in denna fråga.

Hittills har det byggts renodlade seniorbostäder i Ljungbyholm, Lindsdal och i Vasallparken. Det rör på sig i både Rockneby och Trekanten. På Kungsgårdsvägen bygger nu Hansabygg på uppdrag av Wollinska. Runt årsskiftet startar CA en byggnation på Varvsholmen. Vi för nu samtal med olika aktörer kring Majavallen i Lindsdal, där krävs dock en ändring av detaljplanen. Vi har otaliga gånger suttit med det danska företaget som äger Berga Centrum och Linsdals centrum för att försöka förmå dem att ta ansvar för utveckling av respektive centrum. När det gäller Berga centrum finns ett färdigt planprogram att bygga vidare på. Ett nytt detaljplanearbete har startat för Bergagården. Nu startas också planarbetet för Folkets park med omnejd. Detta är bara några exempel så visst går det framåt. Problemet är dock att byggkostnaderna är höga för hyresrätter. Kommunen måste också hänga med när det gäller att få fram fler detaljplaner. På båda dessa punkter har Rolf Wahlberg och hans  parti knappast hjälpt till.

Johan Persson (s)