100 miljoner till besöksnäringen

Visit Sweden som har till uppgift att främja besöksnäringen och marknadsföra Sverige utomlands får ytterligare 50 miljoner av staten. Eftersom bolaget till hälften är ägt av näringslivet så skjuter de till samma summa. Med andra ord ett tillskott på 100 miljoner. Det är en bra satsning som kommer betala sig med råge.

Vår motsvarighet är Destination Kalmar där kommunen varje år lägger in drygt 7 miljoner kronor. Min tanke är att nu föra samtal med näringslivet om att de ska gå in som hälftenägare och att vi har ungefär samma upplägg som staten. Vi har nått långt när det gäller besöksnäringen i Kalmar och i regionen. Vill vi nu ta ytterligare raska steg framåt så krävs en ännu högre samverkan mellan kommunen och näringslivet. Vi behöver gemensamt sätta upp mål och ambitioner på området. Det kommer i så fall också krävas resurser för den sådan kraftsamling.

Jag är hoppfull om att näringslivet vill vara med i ett sådant samtal.

De borgerliga i Kalmar gör uppenbarligen en helt annan analys än regeringen. I Kalmar vill man nu bromsa besöksnäringen genom att kraftigt skära ned anslagen till Destination Kalmar. Det som är en klok satsning på nationell nivå är uppenbarligen fel på det lokala planet.

För mig är det en gåta att framförallt moderaterna driver detta. De brukar ha en mer positiv inställning till utveckling. Å andra sidan, rent politiskt så får jag väl tacka och ta emot…