+500 är passerat!

I fredags kom återigen glädjande siffror från Kommuninvånarregistret, KIR. Samma vecka förra (v 38) året så hade vi en befolkningsökning på 75 personer, samma vecka i år så har vi en ökning på 540. Födelseöverskottet är högre, inflyttningen högre och utflyttningen lägre.

Nu är vi 62 231 invånare i Kalmar. Kul. Nu gäller det att arbetsmarknaden fortsätterutvecklas bra och att bostadsproduktionen är igång.