+335 sedan årsskiftet

 
Den här veckan (v.36) har Kalmar kommun en folkmängd på 62028 personer dvs. en folkökning med ca 335 personer sedan årsskiftet.

Sedan förra veckan (v.35) då ökningen låg på ca +185 har det alltså hänt en del med folkmängden.

 
Vid samma tid förra året (v.36-2008) hade folkmängden minskat med ca 10 personer sedan årsskiftet. Trots det ökade vi med nästan 200 personer under helåret 2008.