Krönika i Ölandsbladet

 Här kommer dagens krönika i Ölandsbladet.   

Jag måste tillstå att jag blir lite förundrad ibland.

Ponera följande:


Borgholms kommun har ett löpande beräknat underskott nästa år på 117 miljoner miljoner kronor.  Det löpande underskottet för Mörbylånga skulle vara minus 148 miljoner kronor.  Dessa underskott i den löpande driften motsvarar 10761 kronor per invånare.


 
Tänk om de båda kommunalråden Lennartsson och Ingvarsson i detta tämligen allvarliga läge skulle gå ut och föreslå att kommunalskatten skulle sänkas kraftigt. Finansieringen skulle lösas genom att ytterligare låna till driften.


Jag är övertygad om att både väljare och media hade uppfattat detta som fullständigt absurt.  

Dessbättre så är inte situationen så allvarlig vare sig i Borgholm eller Mörbylånga och de båda kommunalråden pratar mot bakgrund av det ekonomiska läget inte direkt om att sänka skatten.

 Trots det är det verklighet. Den svenska staten går med 100 miljarder i underskott. Vi lånar nu till driften i Sverige. Underskottet ökar skulden för varje svensk med 10 761 kronor per år. I detta ganska allvarliga läge har nu regeringen enats om att sänka skatten med ytterligare tio miljarder, en skattesänkning som finansieras med lånade pengar.

Min poäng är följande: Det som i en kommun hade bedömts som vansinne, till och med av borgerliga politiker, är upphöjt till ansvarsfull ekonomisk politik om man är på nationell nivå.
Obegripligt! Den som är satt i skuld är icke fri.

 Under veckan som gick slöts ett avtal mellan länets kommuner och landstinget när det gäller vaccineringen mot Svininfluensan. Kommunerna tar ansvar för att vaccinera egen personal, skolbarn och äldre som har hemtjänst eller hemsjukvård. Självklart kommer det att fresta på den kommunala organisationen men samtidigt är det ett extraordinärt läge och då måste vi alla försöka hjälpas åt.

 Självklart hade det underlättat om socialstyrelsen hade givit ett generellt tillstånd till alla undersköterskor att få ge vaccin. Vi får se om det kommer den närmaste tiden. Ryktena om att vaccinet skulle vara försenat hoppas jag är ett dåligt rykte, risken är ju annars att influensan kommer först och vaccinet senare.

 Skulle vi hamna i den situationen och influensan slår till med full kraft kommer naturligtvis läget bli jobbigt. I de allra värsta scenarion som man läst så kommer läget bli så allvarligt att i princip Sverige avstannar. Det är när man målar upp bilder av att barn blir sjuka och kräver att föräldrar stannar hemma som i sin tur blir sjuka… Nu hoppas vi inte att det blir så allvarligt. Trots det tycker jag att det offentliga alltid måste förbereda sig för någon form av värsta scenario i sin planering. Blir det sedan inte så farligt, ja då är det bara andas ut.