Folkpartister stressade över företagsklimatet

Jag noterar att landstingsrådet Pierre Edström är stressad över att jag blivit inbjuden av Svenskt Näringsliv för att berätta om hur en kommun kan arbeta för att förbättra företagsklimatet. På tre år har Kalmar klättrat över hundra placeringar. Självklart blir borgerliga politiker nervösa över att Kalmar går framåt även på detta område.

Och, ja. Givetvis kan jag berätta om Fanerduns misslyckande i Kalmar. Särskild vikt läggs då naturligtvis på kommunens roll i det hela. Här finns ju en färsk Revisionsrapport från Öhrlings att tillgå, de har granskat kommunen och komit fram till att vi har agerat korrekt. Det var en rapport som knappast gladde folkpartister som Edström & Hillmansson.

Så här står det för övrigt i seminarieinbjudan:

” Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat visar att det går att förbättra företagsklimatet för de kommuner som jobbar systematiskt. Hur jobbar de kommuner som ligger i topp eller har klättrat avsevärt? Vad betyder ett bättre företagsklimat för kommunen? Vilka kommuner sticker ut med modiga grepp för att förbättra företagsklimatet? Medverkar gör representanter för modiga och framgångsrika kommuner samt företagare.”