Dubbelbroms & Dagens handel

Ikväll är det kommunfullmäktige.

I en interpellation ifrågasätts Destination Kalmar.

I en annan fråga från oppositionen så är skyltningen till Salve.

Tänk om vi istället kunde ha en debatt om hur vi ska utveckla Kalmar än mer. Hur ska vi bli än mer attraktiva i den tuffa konkurrens som råder? Hur ska vi gemensamt arbeta för att vi i vår region ska få samma positiva utveckling som andra delar av landet efter många år av tillbakagång?

Nä, istället har vi en opposition som vill lägga i backen genom att kraftigt minska anslagen till Destination Kalmar och halvera produktionen av detaljplaner. Snacka om dubbelbroms mitt i en lågkonjunktur.

På nationell nivå höjs anslagen till VisitSweden, detta för att marknadsföra Sverige än mer som turistland. Hur kan alliansen föra en politik på nationell nivå medan man i Kalmar vill göra precis tvärtom?

Men, å andra sidan, som en i hotellbranschen sa. ”Du ska väl inte klaga över att de gör bort sig hela tiden.”

Lite kul läsning finns på www.dagenshandel.se