Det nya arbetarepartiet….

Hämtat från politikerbloggen:

Sveriges miljonärer tror att det bli en borgerlig regering även efter nästa val. 77 procent av miljonärerna som svarat på tidningen Connoisseurs läsarundersökning säger att de tänker rösta på moderaterna.

Tidningen Connoisseurs läsare består till ca 90% av egna företagare eller chefsanställda.

Av undersökningen framgår att 98% av miljonärerna tycker att regeringen gjort ett bra eller godkänt jobb under lågkonjunkturen, att nära hälften av dem som innehar en position där de anställer personal kommer att göra nyrekryteringar under det kommande året, samt att en stor del av höginkomsttagarna höjer sin konsumtion och investerar mer, nu när ekonomin ser ut att vända.

85% av miljonärerna tror att den borgerliga alliansen kommer att vinna nästa riksdagsval. Miljonärerna har också tillfrågats om hur de själva kommer att rösta. Så här ser fördelningen ut:

MODERATA SAMLINGSPARTIET 77%
FOLKPARTIET LIBERALERNA 6%
KRISTDEMOKRATERNA 5%
ANNAT PARTI 5%
CENTERPARTIET 2%
SOCIALDEMOKRATERNA 2%
MILJÖPARTIET 2%
VÄNSTERPARTIET 0%


Fotnot. Läsarundersökning genomförd augusti 2009. 1000 personer svarade på frågorna. Tidningen Connoisseur distribueras till personer som har minst 1 200 000 kr i årsinkomst eller en nettoförmögenhet om minst 5 000 000 kr. Upplaga 42 000 ex. Antal läsare Sifo Orvesto helår 2008 – 83 000 st.