62 000 inom räckhåll..

Den här veckan (vecka 35) har Kalmar kommun en folkmängd på 61878 personer vilket innebär en folkökning med ca 185 personer sedan årsskiftet.

Vid samma tid förra året minskade vi med 170 personer. Anledningen till att det ser bättre ut hittills i år jämfört med förra året är främst att invandringen är högre och att utflyttningen till andra kommuner i Sverige varit lägre.

Det hade varit roligt om vi den närmaste tiden hade klättrat över 62 000 invånare.