Flytten av Södertull till Smedby

I onsdags kväll hade socialförvaltningen bjudit in till ett informationsmöte på Församlingshemmet i Smedby rörande flytten av behandlingshemmet på Södertull till gamla Waldorfskolan i Smedby. Jag var där för att lyssna tillsammans med ett 40-tal Smedbybor.

Informationen kring verksamheten på behandlingshemmet togs emot väl. Man redogjorde för hur det idag fungerade. De personer som finns i behandling är nyktra och rena från missbruk, det är ett krav för att man ska få bo på behandlingshemmet. Regelbundna drogtester genomförs. Under de 27 år som verksamheten har funnits i Slottsallén har grannarna inte märkt av några störningar.

Den del av informationsmötet som orsakade diskussion var just att informationen kom efter att alla beslut var tagna. Såsom flyttbeslut och bygglov. Det intrycket fick i alla fall jag och jag tror många med mig.

Nu står det i dagens tidning att bygglovet kommer behandlas av handläggaren om en vecka. Jag tror diskussionen på mötet hade blivit helt annorlunda om det också hade varit beskedet på mötet.

På det sättet får detta informationsmöte en bitter eftersmak. Synd för jag tror att det enhälliga beslut som socialnämnden tagit kring flytten av verksamheten på Södertull kommer fungera lika bra, om inte bättre, i Smedby som inne vid Slottsallén.