Kommunerna hjälper landstinget

Efter lite diskussioner så blev det idag klart att änets kommuner kommer att sköta vaccinationen mot den nya influensan A (H1N1) för kommunernas anställda, barn i förskoleklasser, grund- och gymnasieskola, personer i särskilt boende och dagverksamhet inom kommunens äldre och handikappomsorg, samt de som är inskrivna i hemsjukvården.

Den enda kommun som meddelat att man inte tänker hjälpa till är Västervik. De menar att vaccinering är något som faller inom ramen för hälso- och sjukvård och att det därmed är en fråga för landstingen.

Detta är en extraordinär situation och mot den bakgrunden tror jag det är viktigt att alla som kan försöker hjälpa till. Då får man lägga strikt regeltänkande åt sidan och försöka lösa situationen.