Vansinne lokalt – briljant centralt…

Jag måste tillstå att jag blir lite förundrad ibland.

Ponera följande:

Kalmar kommun har ett löpande beröknat underskott nästa år på 664 miljoner kronor. Det motsvarar 10 761 kronor per Kalmarbo. I detta läge tämligen allvarliga läge går jag som ansvarig politiker ut och föreslår att vi ska sänka skatten med 66 öre, vilket motsvarar ungefär mellan 60 och 70 miljoner. Kommunen får låna pengar för att finansiera detta.

Jag är övertygad om att både väljare och media hade uppfattat mitt förslag som fullständigt absurt. Med stor sannolikhet hade den socialdemokratiska fullmäktigegruppen avsatt mig på nästa möte.

Nu är det ju dessbättre inte på det sättet i Kalmar. Vi behöver inte låna till driften.

Det värsta är att det ponerade exemplet ovan faktiskt är verklighet. Staten går med gigantiska 100 miljarder i underskott nästa år, det motsvarar 10 761 kronor per svensk. Vi har en statsminister som i det läget föreslår att skatten ska sänkas med 10 miljarder med hjälp av lånade pengar. 

Min poäng är följande: Det som i en kommun hade bedömts som vansinne, till och med av borgerliga politiker, är upphöjt till ansvarsfull ekonomisk politik om man är på nationell nivå.

Obegripligt!