TCO presenterar intressant rapport idag

81 procent av Sveriges befolkning ser hellre satsningar på välfärden än att sänka skatten för dem som arbetar. 58 procent anser att regeringen inte gör tillräckligt för att bekämpa arbetslösheten. Mer pengar till kommunerna för skola och omsorg är den viktigaste åtgärden när regeringen ska lägga fram sin budget anser svenska folket.

 

Det visar en mätning som Novus Opinion gjort de två senaste dygnen för TCO:s räkning. De som svarat på vad regeringen nu bör göra vill se en politik för fler jobb, framförallt satsningar skola och omsorg.

– Regeringen har bekämpat arbetslösheten med vänsterhanden genom hela krisen och det är också vad svenska folket anser, säger Sture Nordh, ordförande i TCO. Med tio procent utan arbete måste regeringen lägga planerna på skattesänkningar åt sidan och rikta in alla krafter på jobben.

– Nu avskedas lärare och omsorgspersonal för att regeringen varit för senfärdig med insatser mot jobbkrisen i offentliga sektorn, fortsätter Sture Nordh. Vår mätning visar att just välfärden har ett mycket starkt stöd för att få mer tillskott i budgeten.

– Hittills har också offentliga investeringar i vägar, järnvägar, och i högskolan lyst med sin frånvaro under hela krisen, vilket visar att regeringen försuttit möjligheten att agera, säger Sture Nordh. Nu måste vi se fler initiativ för jobben, om regeringen tar jobben och arbetslinjen på allvar.